Kemik Doku Türleri ve Özellikleri
15 Mayıs 2024

Kemik Doku Türleri ve Özellikleri

Kemik Doku, Kemik doku canlıların vücudunda bulunan ve vücudu ayakta tutmaya yarayan en sert doku kemik dokudur. Kemik doku organizmada gerçek anlamda görev yapan organizmanın kalsiyum deposudur kemik doku. Kalsiyum bakımından çok fazla olduğundan sert yapıya sahiptir. Kemik doku yapısında çeşitli hücreler bulunur bunlar, Osteoklast, osteosit, osteoblast ve hücreler arası matrix bulunur. Sert olmalarına rağmen kıkırdak dokularında çeşitli damarlar bulunur. Kemik dokusunun iç ve dış yüzeyleri zarla kaplıdır. Bu zarların içte bulunanlarına endosteum dış kısımlarında bulunanlara ise periosteum denir. Bu zarların içlerinde iç halkasal sistem dış zarlarda dış halkasal sistem bulunur. Yetişkin bir isnanın vücut iskeletinde iki yüz yedi kemik doku bulunur. Kemik doku inorganik tuzlarla sertleştirilmiş osein bir madde ile boşluklara yerleşmiş canlı kemik hücrelerinden oluşmaktadır.

İnsan İskeletinde Bulunan Kemikler; Apendiküler iskelet kemikleri ve Aksiyel iskelet kemikleri olarak iki çeşit olarak ayrılmıştır. Ayrıca kemik 5 bölümden oluşmaktadır, Süngerimsi kemik, kırmızı kemik iliği, sarı kemik iliği, sert kemik ve kemik zardır.

Aksiyal kamikler; bu kemikler seksen adet kemikten oluşmaktadır.

Apendiküler kemikler; bu kemikler ise yüz yirmi altı kemikten oluşmaktadır.

Süngerimsi kemik; bu kemikte kırmızı kemik iliği bulunur. Gözenekli bir yapısı vardır ve kemiğin dış kısmında yer alır.

Kırmızı kemik iliği; bu kemiğin görevi vücut'a alyuvar üretmektir. Görev yeri süngerimsi kemikte bulunur.

Sarı kemik iliği; Sadece uzun kemiklerde bulunur. Sarı kemik iliğinin asli görevi vücuta yağ depolamaktır.

Sert kemik; İçerisinde sarı kemik iliği bulunur. Kemiğin orta kısmında bulunur. Sert kemiğin diğer adı beyaz kemiktir.

Kemik zarı; Kemik dokunun enlemesine büyümesini sağlar. Kemiğin besin ihtiyacını karşılar. Eğer kemik zarı görevini yapmaz ise kemikler enine büyümez. Diğer bir ismine de periost denir.

Kemik Dokunun Görevleri

Vücudumuzda bulunan kemik dokunun görevlerini sıralayalım. Bu dokular ve ne işe yaradıkları ve görevlerinin ne olduğuna bakalım.

Kafatası kemikleri; bu kemikler korumayla görevli oldukları yaşamsal organları dıştan gelecek etkilere karşı korumak.

Göğüs Kafesi Kemiği; bu kemik dokularının görevi yine korumakla görevli olduğu yaşamsal organları dış etkilere karşı korumaktır.

Ayrıca kemik dokunun diğer görevleri vücuda şekil verir. Kaslarında yardımı ile vücutu hareket ettirir. Kemik doku iç kısmında bulunan ilikler kan hücreleri yapımında görev alırlar ve fosfat, kalsiyum, magnezyum ve mineral depolarıdır. Kemik doku şekilleri dört çeşittir. Bunlar Yassı kemikler, uzun kemikler, kısa kemikler ve düzensiz şekilli kemiklerdir.

Yassı kemikler; Kafatası, kalça, kürek ve kaburgalarda bulunan kemiklerdir. Bu kemiklere yassı kemikler denir. Levha şeklinde olan kemiklerdir. Yassı kemiklerde kemik iliği bulunduran kanal mevcut değildir.

Uzun kemikler; İki ucu şişkince ve silindir şeklinde olan kol ve bacaklar da bulunan kemiklere uzun kemikler denir. Gövde kısmı sıkı kemik dokusundan oluşmuştur. İnsanların uzamasını sağlayan epifiz adı verilen bu kıkırdak yapı uzun kemikte bulunur.

Kısa kemikler; Genellikle el ve ayak parmaklarında bulunan bu kısa kemikler şekil olarak farklı olsalar da yassı kemiklere benzerler. Kemik dokusu süngerimsi kemik dolusundan oluşmaktadır.

Düzensiz şekilli kemikler; Belirli bir şekli olmayan kemik türleridir. Yüz ve omurlarda bulunurlar. Yapısal olarak yassı ve kısa kemiklere benzerler.

Kemik Doku Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Temel Bağ Doku Görevleri

Temel Bağ Doku Görevleri

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Diş Dokuları Türleri ve Özellikleri

Diş Dokuları Türleri ve Özellikleri

Yumuşak Doku Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Yumuşak Doku Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Yumuşak Doku Zedelenmesi Belirtileri ve Tedavisi

Yumuşak Doku Zedelenmesi Belirtileri ve Tedavisi

Doku Nedir ve Kaç Gruba Ayrılır?

Doku Nedir ve Kaç Gruba Ayrılır?

Doku Bilimi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Doku Bilimi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Güncel

Kanserli Doku Belirtileri ve Tedavisi

Kanserli Doku Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Süngerimsi Kemik Doku Yapısı

Süngerimsi Kemik Doku Yapısı

Güncel

Kollajen Doku Hastalıkları

Kollajen Doku Hastalıkları

Sert Kemik Dokusu Yapısı

Sert Kemik Dokusu Yapısı

Kıkırdak Doku Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kıkırdak Doku Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Hücre ve Doku Kültürü

Hücre ve Doku Kültürü

Yağ Doku Türleri ve Özellikleri

Yağ Doku Türleri ve Özellikleri

Doku Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Doku Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Doku Transglutaminaz

Doku Transglutaminaz

Adipoz Dokunun Kütlesi

Adipoz Dokunun Kütlesi

Kemik Doku Türleri ve Özellikleri

Kemik Doku Türleri ve Özellikleri

Doku Çeşitleri Nelerdir?

Doku Çeşitleri Nelerdir?

Fibroglandüler Doku Neden Oluşur?

Fibroglandüler Doku Neden Oluşur?

Fibroglandüler Doku Nedir?

Fibroglandüler Doku Nedir?

Sinir Doku Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sinir Doku Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6